vught

Structuurvisie Gemeente Vught

De gemeente Vught is bezig met het opstellen van de wettelijk verplichte Structuurvisie. In dat document geeft de gemeente weer wat voor de komende 10 tot 15 jaar de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente Vught is. De infrastructuur vormt daarin een belangrijk hoofdstuk. Naar verwachting zal begin 2013 het concept ter visie voor alle bewoners worden gelegd. Een  concept versie kan worden ingezien op de website van de gemeente.

Pages