Plan42

Plan42 is een voorstel om via een integrale aanpak van N65 en spoor te komen tot een oplossing die voor Vught op lange duur leefbaar houdt. Zie  www.plan42vught.com