Open brief aan de (in-)formateur

Aan de (in-)formateur van het komende gemeentebestuur van Vught

Sinds zijn oprichting in begin 2012 is de vereniging Samen voor Vught (SvV) actief om de inspanning van het college van B&W te ondersteunen bij de aanpassingen aan het spoor.

Hetzelfde geldt sinds 2006 voor het Platform Vught Structureel (PVS), dat zich inzet om een goede inpassing van de veranderingen aan de N65 mogelijk te maken.

De toekenning van budgets voor het verdiepte spoor en de N65 zijn een grote stap voorwaarts geweest. Ook nu zijn daarin nog positieve ontwikkelingen mogelijk en gaande. Ondanks deze successen blijkt er een keerzijde aan deze plannen, waarmee voornamelijk aanwonenden van spoor en N65 geconfronteerd worden.

In september 2016 heeft de vereniging Samen voor Vught de resultaten van een enquête gepubliceerd over de zorgen van de bewoners langs het spoor in Vught met betrekking tot de geplande werkzaamheden. Dat nog lang niet alles is aangepakt door bestuurders moge duidelijk zijn. 

Via deze brief roepen Samen voor Vught en Platform Vught Structureel bestuurders en politici op om nu echt werk te maken van de zorgen die leven onder bewoners.    

In deze brief wordt ook verwezen naar 2 bijlagen. Deze vind u hieronder.

Bijlage 1 Bewonersenquete

Bijlage 2 Creeren van MEER waarde