Informatie sessies ProRail

Op 16 januari waren er 3 informatie sessies van ProRail en het ministerie van I&M. Hier kwamen ongeveer 1.200 mensen op af. Dat geeft aan dat de spoorplannen PHS enorm leven in de Vughtse gemeenschap. Bert Kingma (ministerie) presenteerde daarbij de uitkomsten van de variantenstudie. Samen voor Vught reikte tijdens deze bijeenkomsten een brief uit met daarin haar op- en aanmerkingen bij de gepresenteerde plannen. Deze brief is bijgevoegd bij dit bericht. 

Wat viel op tijdens de sessies?

- de bedragen waarmee gerekend werd waren fors opgeplust. Bij de start in 2010 was de inschatting dat de kosten voor de varianten 1A en 2C rond de 120 miljoen lagen. In de presentatie startte de bandbreedte voor deze varainten nu bij 213 miljoen. Op de informatieborden stond zelfs 217 miljoen. Verklaring van ProRail: inflatie van de afgelopen jaren, kosten voor geluidsschermen zijn er bij gekomen vanuit een ander potje, etc. Wij gaan bij ProRail deze precieze onderbouwing opvragen. Gelukkig komt er een second opinion op deze getallen. 

- het deksel kan er niet op. Het blijkt dat in de huidige uitwerking de wanden van de verdiepte ligging niet gefundeerd zijn na de overwegen. Hierdoor kunnen er in de toekomst geen platen op de bak gelegd worden. Dat is in onze ogen onwenselijk.

- fijnstof, geluid en veiligheid/gevaarlijke stoffen. ProRail en het ministerie stellen dat verdiepte en bovengronds spoor gelijk scoren voor fijnstof, geluid en veiligheid. Dat klopt natuurlijk niet. De overwegen zorgen er voor dat auto's moeten wachten (en dus meer fijnstof uitstoten), dat geluid uitstraalt en dat de kans oo een ongeluk door een aanrijding op een overweg toeneemt. Deze effecten zijn niet verwerkt in de studie.

- ook de planschade zit niet verwerkt in de cijfers. Eerste ramingen hier zijn dat de waardedaling van de woningen rondom het spoor tussen de 20 en 77 miljoen ligt. 

- voor veel mensen is het duidelijk geworden dat hun woning de komende jaren onverkoopbaar is. Ook dit planschade effect zit niet verwerkt in de plannen.

Mensen maken zich dus grote zorgen over de waarde van hun woning. Ook maken ze zich zorgen over de overlast die de bouw gaat geven. Daarbij leeft het beeld dat de machtige overheid deze plannen er gewoon doorheen kan drukken. Voor het Havenbedrijf Rotterdam, de steden Tilburg, Breda en Dordrecht pakken de plannen immers gunstig uit... 

Heeft u nog aanvullingen, dan nodig ik u van harte uit om uw meningen toe te voegen!

Comments

Kingma legde ook erg de nadruk op, dat bij de verdiepte variant Vught 5 jaar lang een bouwput is. Deel van de overlast wordt veroorzaakt door het bouwen (en afbreken) van een tijdelijk spoor naast de bouwput. Onduidelijk is in hoeverre onderzocht is om dit tijdelijke spoor achterwege te laten of slechts een enkel spoor te laten zijn. Een deel van het treinverkeer kan worden omgeleid over Tilburg (zeker als de twee sporen baar Tilburg als eerste worden gerealiseerd) en de stoptreinen worden vervangen door bussen, wellicht niet ideaal, maar kan de totale bouwtijd aanzienlijk verkorten. Zeker als er langs de bouwput totaal geen treinverkeer is, wat extra veiligheidsmaatregelen met zich meebrengt.