Investeren in diepgang

Vught wordt bedreigd.
Zoals u weet, trekken asfalt en spoor zware wissels op de gemeente en vele duizenden inwoners. De honderden dagelijkse treinen en duizenden auto's zetten de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid onder een ontoelaatbare druk. En het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) maakt de problemen nog veel groter.
Het gevolg: een onleefbaar dorp en enorme risico's.
Niet alleen voor Vught, maar tot ver daarbuiten.  
 
Is er een oplossing? Jazeker.
Daarvoor moeten we samen met het Rijk, de Provincie Noord-Brabant en de regio investeren in diepgang. In een speciaal gemaakt filmpje en de bijbehorende brochure ziet u hoe we samen diep kunnen gaan en hoe we daar samen uit kunnen komen.
Als winnaars. Met een duurzame oplossing die geen verliezers kent.
 
Het filmpje vind u via de link http://www.youtube.com/watch?v=XT5YmG41fLs
De brochure vindt u hier: "Investeren in Diepgang"
Filmpje en brochure zijn onlangs door het gemeentebestuur van Vught gepresenteerd aan de Provinciale Staten van Noord-Brabant om aandacht en steun te vragen voor de Vughtse zaak.
Er was bijzonder veel belangstelling voor.