Terugkoppeling Prorail/Rijkswaterstaat

Deze maand zijn er een aantal belangrijke bijeenkomsten waar u als bewoner van Vught bij kunt zijn:

  • Dinsdag 5 november om 18.45 uur tot 21.15 uur: bijeenkomst ProRail inz geluid PHS/N65/gemeente Vught in hotel Vught
  • Vrijdag 8 november: bezoek CU-Kamerlid 10.00- 13.30 uur
  • Dinsdag 12 november: bewonersbijeenkomst N65
  • Maandag 18 november: bezoek VVD-kamerleden 14.45 -16.30 uur
  • Donderdag 28 november om 18.45 uur tot 21.15 uur:  klankbordgroep PHS inz bespreken m.e.r.resultaten in hotel Vught

Wilt u bij een van deze bijeenkomsten aanwezig zijn dan bent u van harte welkom.