Wat we doen?

Wij voeren actie om de plannen die de rijksoverheid heeft met betrekking tot Vught op een voor ons dorp optimale wijze gerealiseerd te krijgen. Onder actie voeren verstaan we:
 

  • op een constructieve wijze meedenken over de beste oplossingen voor Vught
  • overleg met de gemeente, de provincie, ProRail en Rijkswaterstaat
  • meedoen aan participatietrajecten
  • lobbyen bij de politiek verantwoordelijke instanties
  • juridische procedures voeren

 
en al wat verder nodig mocht zijn om ons doel, een leefbaar Vught, te realiseren.