Verdiepte ligging is reële optie!

Als het aan Den Haag ligt, staat Vught in 2020 heel wat te wachten. Gaan de plannen voor het spoor door, dan rijden er straks zo'n 518 treinen per dag door de dorpskern van Vught. 'Elke tien minuten een trein' betekent in Vught elke 2 minuten een trein, 24 uur per dag. Plus de tienduizenden personenauto's en vrachtwagens die Vught dagelijks passeren op de A2 en N65.
Vught betaalt een zware tol voor de economische belangen van Nederland. Een belangrijk deel van het goederenvervoer uit de Rotterdamse haven gaat nu al door onze dorpskern. Goederentreinen en vrachtwagens in alle windrichtingen passeren het strategisch gelegen knooppunt Vught. Tel daar bij het groeiend aantal reizigers op tussen Eindhoven en Amsterdam en het is duidelijk: nergens in ons land passeren per hoofd van de bevolking zoveel goederen en reizigers als in ons mooie Vught.
Er is hoop
En toch.. is er hoop. De startnotitie N65 is getekend en dat betekent een doorbraak op de weg. Ook start het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een serieus onderzoek naar een verdiepte ligging van het spoor in Vught. En omdat spoor en weg elkaar kruisen, heeft de minister beloofd de problemen van spoor en rijksweg in samenhang te bekijken. Een belangrijke toezegging die hoop biedt op die integrale, duurzame oplossing die Vught veilig, leefbaar en bereikbaar houdt.   
Het gaat om de centen
Er wordt dus van alle kanten serieus gekeken naar die goede oplossing voor Vught. Dat is al veel gewonnen. Daarbij groeit het besef dat een goede, veilige oplossing niet alleen voor Vught belangrijk is, maar ook voor de regio en zelfs voor het land. Langzaam maar zeker komt een oplossing in zicht die voorziet in een verdiepte ligging van het spoor door onze woonwijken. Een verdiept spoor biedt kansen voor Vught: meer veiligheid en minder overlast, overwegen en geluidschermen.
Rol Provincie en Rijksoverheid
Die beste oplossing is - zoals zo vaak - ook de duurste. Een oplossing voor de N65 en een verdiept spoor kost veel geld. En kost iets geld, dan roept het vragen op: hoeveel geld is er nodig en hoeveel inwoners van Vught hebben daar baat bij? Wat is de betekenis voor de regio, voor het land? Is er geen alternatief? Is de investering rendabel? Ofwel wat kost het en wat levert het op? Dat zijn de afwegingen en keuzes die de bestuurders van Rijk en provincie moeten maken. En waarbij wij, u en 'Samen voor Vught', ze graag bij helpen.    
'Samen voor Vught' en u, de inwoners van Vught
In 'Samen voor Vught' werken 9 bewonersverenigingen samen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Vught. Dat doen we met de gemeente Vught, het Rijk, Rijkswaterstaat en ProRail. We laten zien dat de Vughtse maat vol is, dat de overlast de pan uitrijst en dat de vierendeling van Vught door weg en spoorweg een uniek probleem veroorzaakt. Een probleem dat zijn gelijke in Nederland niet kent en dat een duurzame oplossing verdient op maat; de Vughtse maat.
Is dat nou zo veel gevraagd?
Interesse in het volledige onderzoek? Zie deze presentatie van De Kleine Consultant.