Bezuinigingsdrift

De overheid is druk aan het bezuinigen. Het lijkt er op dat delen van PHS getemporiseerd worden. Onze inschatting is dat dit niet voor het traject Amsterdam-Eindhoven geldt. Hier werken de ambtenaren op hetzelfde tempo door om hun plannen uit te werken. De Provincie en het Rijk zijn aan zet om geld vrij te maken voor een verdiepte ligging. 2013 is dus een cruciaal jaar om dit voor elkaar te krijgen!
Het is inmiddels duidelijk geworden dat in het najaar zal worden besloten hoe het Programma Hoogfrequent Spoor zal worden ingericht. Dit is mede afhankelijk van de verwerking van de herziene cijfers voor het toekomstige goederenvervoer. De prognose is dat ten opzichte van eerdere prognoses er een afname van 20% in het goederenvervoer per spoor zal zijn.
Voor de geïnteresseerden hebben we hier de brief van de staatssecrateris over de bezuinigingen staan:
Brief bezuinigingen Ministerie van Infrastructuur en Milieu 13 februari 2013
Naast deze brief zijn er een aantal aanvullende documenten met gedetailleerde beschrijvingen, wilt u het allemaal zelf eens nalezen dan kan dat:

  • Gebiedsplaten met een overzicht van de huidige plannen en hun prioriteiten: gebiedsplaten