Waarom

Vught wordt gevierendeeld  door 2 rijkswegen en 2 spoorlijnen. De gevolgen daarvan voor de leefbaarheid in het dorp zijn groot. Het is niet eenvoudig om van de ene wijk van het dorp naar een andere wijk te komen. Er is veel overlast door geluidshinder, hinder van fijnstof en andere vervuilende stoffen, en er is een groot veiligheidsrisico voor de bewoners.
 
De leefbaarheid wordt in toenemende mate verder aangetast door de plannen van de rijksoverheid voor de A2, de N65 en het spoor.
 
Samen voor Vught vindt dat het anders moet dan de rijksoverheid voorstelt: wij willen een zodanige inpassing van de rijksinfrastructuur dat de leefbaarheid in ons dorp niet verder wordt aangetast, maar juist waar mogelijk verbeterd wordt.