Varianten

Deze werkgroep houdt zich bezig met het uitdenken van mogelijke varianten voor het spoor en N65. Door niet binnen de kaders van Prorail of Rijkswaterstaat te denken proberen we met eigen ideeën te komen voor verbetering van de infrastructuur in Vught.
De variant die voor Samen voor Vught als uitgangspunt dient en die ook ons uitdrukkelijk streven is, is de variant waarbij het spoor en de N65 (deels) verdiept worden aangelegd. Een goede uitleg van deze variant kan gevonden op de website Plan 42 Vught.Om alle aspecten die van belang zijn voor Vught zoals veiligheid, geluid, trillingen, bereikbaarheid, samenhang, kortom de leefbaarheid van Vught te borgen is er maar één oplossing: verdiepte ligging. Daar gaan we voor!