Wonen langs het spoor

Het RIVM doet onderzoek naar de effecten van wonen langs het spoor op de gezondheid en het woongenot. Door dit onderzoek wil het RIVM er achter komen hoe mensen wonen aan het spoor beleven. Bovendien krijgt het RIVM zo een beeld van de kwaliteit van leven van mensen die aan een spoor wonen in Nederland.
Ook inwoners van Vught doen mee aan dit onderzoek. Als Samen voor Vught zijn we zeer benieuwd wat de uitkomsten van dit onderzoek zullen zijn.
 

Masterclass goederenvervoer

Komende maandagavond vanaf 19.30 krijgen we als Samen voor Vught vervoerseconoom Kees Ruijgrok op bezoek, om ons bij te praten over de economie achter PHS/herroutering goederenvervoer. Vanuit het bestuur van Samen voor Vught is deze masterclass georganiseerd. Dit om ons voorbereiden op de besluitvorming in de provinciale staten en in de tweede kamer over het wel of niet financieren van een verdiepte spoorligging door Vught.
 
Aan de orde komen vragen zoals:
Scenario’s: hoeveel treinen komen er in de toekomst over het spoor Den Bosch – Eindhoven heen?

Stem op ons bij Rabobank!

Rabobank 's-Hertogenbosch en Omstreken organiseert in Vught Ledencafés, waarvoor alle clienten die ook lid zijn van Rabobank worden uitgenodigd. Tijdens en voorafgaand aan deze Ledencafés wordt er gestemd op projecten die ten goede komen aan een socialer en leefbaarder gemeenschap. Voor het Ledencafé Vught/Cromvoirt van maandag 23 september kan gestemd worden op het project "Maak je sterk voor elkaar". Samen voor Vught heeft zich opgegeven: wij werken vanuit vrijwilligersverband aan een leefbaarder en socialer Vught.

Pagina's