Terugkoppeling Prorail/Rijkswaterstaat

Deze maand zijn er een aantal belangrijke bijeenkomsten waar u als bewoner van Vught bij kunt zijn:

  • Dinsdag 5 november om 18.45 uur tot 21.15 uur: bijeenkomst ProRail inz geluid PHS/N65/gemeente Vught in hotel Vught
  • Vrijdag 8 november: bezoek CU-Kamerlid 10.00- 13.30 uur
  • Dinsdag 12 november: bewonersbijeenkomst N65
  • Maandag 18 november: bezoek VVD-kamerleden 14.45 -16.30 uur
  • Donderdag 28 november om 18.45 uur tot 21.15 uur:  klankbordgroep PHS inz bespreken m.e.r.resultaten in hotel Vught

Wilt u bij een van deze bijeenkomsten aanwezig zijn dan bent u van harte welkom en kunt u zich aanmelden via ons contact formulier op deze website.

Wonen langs het spoor

Het RIVM doet onderzoek naar de effecten van wonen langs het spoor op de gezondheid en het woongenot. Door dit onderzoek wil het RIVM er achter komen hoe mensen wonen aan het spoor beleven. Bovendien krijgt het RIVM zo een beeld van de kwaliteit van leven van mensen die aan een spoor wonen in Nederland.
Ook inwoners van Vught doen mee aan dit onderzoek. Als Samen voor Vught zijn we zeer benieuwd wat de uitkomsten van dit onderzoek zullen zijn.
 

Pages