Motie D66, CDA, SP, VVD, GL, PvdA en 50PLUS: Brabant op het juiste spoor

Tot grote vreugde van de gemeente Vught en de bewonersvereniging Samen voor Vught gaat de provincie onderzoeken hoeveel geld ze kan vrijmaken voor een verdiepte ligging van het spoor in Vught.
De motie die dit onderzoek vraagt is afgelopen vrijdag ingediend door D66, CDA, SP, VVD, GL, PvdA en 50PLUS, en is aangenomen met ruime meerderheid van stemmen (alleen PVV was tegen).
 
De motie vind u hier: Brabant op het juiste spoor.
 

Investeren in diepgang

Filmpje en brochure "Investeren in Diepgang" zijn onlangs door het gemeentebestuur van Vught gepresenteerd aan de Provinciale Staten van Noord-Brabant om aandacht en steun te vragen voor de Vughtse zaak.
Er was bijzonder veel belangstelling voor.
Het filmpje vind u via de link http://www.youtube.com/watch?v=XT5YmG41fLs
De brochure vindt u hier: "Investeren in Diepgang"

Inspraakronde bij Provincie Brabant

Mondelinge toelichting op de visie van SvV tbv het rondetafelgesprek Commissie M&F
 
1.      Wij willen graag beginnen met het uitspreken van onze hartelijke dank voor de uitnodiging om aanwezig te zijn bij deze rondetafelbijeenkomst. Wij doen dat namens heel veel bewoners van Vught: wij representeren inmiddels 16 buurt-en straatverenigingen, en er sluiten zich nog steeds belangengroepen bij ons aan.
 

Terugkoppeling Prorail/Rijkswaterstaat

Deze maand zijn er een aantal belangrijke bijeenkomsten waar u als bewoner van Vught bij kunt zijn:

  • Dinsdag 5 november om 18.45 uur tot 21.15 uur: bijeenkomst ProRail inz geluid PHS/N65/gemeente Vught in hotel Vught
  • Vrijdag 8 november: bezoek CU-Kamerlid 10.00- 13.30 uur
  • Dinsdag 12 november: bewonersbijeenkomst N65
  • Maandag 18 november: bezoek VVD-kamerleden 14.45 -16.30 uur
  • Donderdag 28 november om 18.45 uur tot 21.15 uur:  klankbordgroep PHS inz bespreken m.e.r.resultaten in hotel Vught

Wilt u bij een van deze bijeenkomsten aanwezig zijn dan bent u van harte welkom en kunt u zich aanmelden via ons contact formulier op deze website.

Pagina's