Plan Parkweg65 aangeboden aan Wethouder Mark du Maine

Op 7 september 2023 is het plan Parkweg65 aangeboden aan de Vughtse Wethouder Verkeer en Infra Mark du Maine.
De N65 is sinds de aanleg in 1964 een doorn in het oog van Vught. Het verkeer en de irritatie daarover zijn sindsdien sterk toegenomen. De vernietiging van de plannen voor een verdiepte ligging door de Raad van State laat zien dat een verkeerstechnische oplossing niet meer volstaat.
Parkweg65 biedt een radicaal ander perspectief, waarbij de mens, de economie en de natuur centraal staan.

Brief aan de informateur

Het bestuur van Samen voor Vught heeft na de gemeenteraadsverkiezingen een brief gestuurd naar de informateur. Hieronder de inhoud van deze brief:

Vught, 30 november 2020

Een open brief aan de informateur van het komende gemeentebestuur van Vught,

Sinds zijn oprichting in 2012 is de vereniging Samen voor Vught (SvV) actief om de inspanning van het college van B&W te ondersteunen bij de aanpassingen aan het spoor.

Verslag online ALV SvV 13 juli 2020

Verslag van de digitale Algemene Ledenvergadering van vereniging Samen voor Vught gehouden op maandag 13 juli 2020
---------------------------------------------------------------------------------

1. Opening
De interim voorzitter Hans Togtema heet alle deelnemers aan deze digitale vergadering welkom. Zoals in de oproeping vermeld is wegens coronamaatregelen niet mogelijk gebleken een geschikte vergaderlocatie te vinden.
Hij meldt voorts dat de heer Maas verhinderd is om als voorzitter op te treden, zodat hij als zijn plaatsvervanger zal optreden.

Pages